วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไม่มีข้อมูลภายใน Blog ตามหัวข้อที่กำหนดให้

มีประวัติผู้ทำจำนวน 2 คน ไม่มี 1 คน (รจนา)

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557ชื่อ. นางสาวมานิตา  พิทูลทอง
ชื่อเล่น. กอก้อ
เวิดวันที่ 30 มกราคม 2539
ตอนนี้อายุ 18 ปี ค่ะ
นิสัย.น่ารัก สดใส 
อาหารที่ชอบ. ชอบทานกะเพาะไก่ ไข่ดาว

                                              ชื่อ : นางสาวศิริรัตน์   อุปแก้ว
                                              ชื่อเล่น : ตี้   ชั้น ม. 6/1  เลขที่ 19
                                              เกิดวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2539
                                              ที่อยู่ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 2 บ้านคำแคน ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ                                                         จังหวัดบึงกาฬ 38000
                                             นิสัย : กวนนิดๆ  เป็นกันเอง ไม่หยิ่ง น่ารัก(มั้ง)
                                             สิ่งที่ชอบ : ชอบฟังเพลง เล่นกีฬา ดูหนัง เล่นเกมส์ อ่านหนังสือบ้างบางครั้ง